EU funding

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
“PUSZMAN-MEBLE” Magdalena Puszman-Kornak
realizuje projekt pn.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla PUSZMAN MEBLE”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Cele projektu: 

Celem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa
w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu : 306 261.42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 306 261.42 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020 r.

EU funding

PPHU “PUSZMAN-MEBLE” Magdalena Puszman-Kornak implements the project entitled

“Improving the competitiveness of the company Puszman Meble by introducing an innovative line of furniture into production”.

within the Wielkopolska Regional Operational Program for 2014 – 2020, submeasure 1.5.2.

The aim of the project is to invest in tangible and intangible assets and to build a production hall connected with a fundamental change in the production process of the Puszman-Meble company, connected with the application of new technological solutions represented by a manufacturing center, a panel saw and the application of the results of research and development work on innovative technologies in upholstered furniture.

Project value : 3 616 200.00 PLN

Contribution of the European Fund: 999 600.00 PLN

Project implemented in the period 16.12.2015 – 31.05.2017. For more information about the project, please contact Mrs. Magdalena Puszman-Kornak – [email protected]