PPHU „PUSZMAN-MEBLE” Magdalena Puszman-Kornak realizuje projekt pn.

„Wzrost konkurencyjności firmy Puszman Meble poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnej linii mebli”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Celem projektu jest inwestycja w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne oraz budowa hali produkcyjnej, związanej z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa Puszman-Meble związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, reprezentowanych przez centrum obróbcze, piłę panelową oraz zastosowanie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych technologii w meblach tapicerowanych.

Wartość projektu : 3 616 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 999 600,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 16.12.2015 – 31.05.2017. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Magdaleny Puszman-Kornak – [email protected]