European Funds

 

 

The beneficiary Puszman Ltd. implements a project called:

“Activities to support the export activities of the PUSZMAN brand on the future markets in order to promote the brand of the Polish economy”.

The project is funded under the Operational Program – IIntelligent Development 2014-2020 Measure 3.3.3 Support for SMEs in the promotion of product brands – Go to Brand.

Objectives and planned impact of the project:  

The objective of the project is the participation of “PUSZMAN-MEBLE” in the furniture industry promotion program to promote innovative products under the PUSZMAN brand.

Wartość projektu : 687 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 377 905.00 PLN

Projekt realizowany w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 30.11.2022 roku.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres [email protected]


 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługow
“PUSZMAN-MEBLE” Magdalena Puszman-Kornak

realizuje projekt pn.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla PUSZMAN MEBLE”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Cele projektu: 

Celem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa
w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu : 306 261.42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 306 261.42 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020 r.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres [email protected]


 

 

PPHU „PUSZMAN-MEBLE” Magdalena Puszman-Kornak realizuje projekt pn.

„Wzrost konkurencyjności firmy Puszman Meble poprzez wdrożenie
do produkcji innowacyjnej linii mebli”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele projektu: 

Celem projektu jest inwestycja w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne oraz budowa hali produkcyjnej, związanej z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa Puszman-Meble związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, reprezentowanych przez centrum obróbcze, piłę panelową oraz zastosowanie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych technologii w meblach tapicerowanych.

Wartość projektu : 3 616 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 999 600,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 16.12.2015 – 31.05.2017.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres [email protected]


 

 

Welcome to the world of comfort. Please select your country.
Waluta jest przypisana do języka, nie może być edytowana. PLN PLN

If you have not found your country, please contact us.

języki