Fundusze EU

 

 

Beneficjent Puszman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.

„Działania wspierające działalność eksportową marki PUSZMAN na rynkach perspektywicznych w celu promocji Marki Polskiej Gospodarki”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Cele i planowane efekty projektu: 

Celem projektu jest uczestnictwo Puszman sp. z o o w Programie promocji branży meblarskiej w celu wypromowania innowacyjnych produktów pod marką PUSZMAN

Wartość projektu : 687 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 377 905.00 PLN

Projekt realizowany w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 30.11.2022 roku.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres [email protected]


 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługow
“PUSZMAN-MEBLE” Magdalena Puszman-Kornak

realizuje projekt pn.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla PUSZMAN MEBLE”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Cele projektu: 

Celem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa
w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu : 306 261.42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 306 261.42 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020 r.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres [email protected]


 

 

PPHU „PUSZMAN-MEBLE” Magdalena Puszman-Kornak realizuje projekt pn.

„Wzrost konkurencyjności firmy Puszman Meble poprzez wdrożenie
do produkcji innowacyjnej linii mebli”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele projektu: 

Celem projektu jest inwestycja w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne oraz budowa hali produkcyjnej, związanej z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa Puszman-Meble związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, reprezentowanych przez centrum obróbcze, piłę panelową oraz zastosowanie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych technologii w meblach tapicerowanych.

Wartość projektu : 3 616 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 999 600,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 16.12.2015 – 31.05.2017.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres [email protected]


 

 

Welcome to the world of comfort. Please select your country.
PLN PLN PLN

If you have not found your country, please contact us.

języki